Materiały do pobrania

Przesyłając zgłoszenie do końca grudnia 2017 r. zagwarantujesz sobie możliwość wyboru najkorzystniejszej lokalizacji stoiska a także skorzystasz z następujących rabatów:

  • wczesna rezerwacja (do 31.12.2017 r.): 5% rabatu
  • dla wystawców biorących udział w ubiegłorocznej edycji: 5% rabatu
  • rezerwacja powierzchni powyżej 30 m2: 10% rabatu
  • przygotowanie i przekazanie nagród na konkursy targowe: 3% rabatu
  • organizacja wydarzenia lub atrakcji targowej dla odwiedzających: 5% rabatu
  • wpłata 100% należności za udział w Targach TARBUD 2018: 5% rabatu

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres tarbud@halastulecia.pl, a oryginały na adres WP Hala Ludowa, Biuro Targów TARBUD, Wystawowa 1, 51-618 Wrocław.