Materiały do pobrania

Wypełnione i podpisane formularze należy przesłać na adres tarbud@halastulecia.pl, a oryginały na adres WP Hala Ludowa, Biuro Targów TARBUD, Wystawowa 1, 51-618 Wrocław.